COMINICARE PRIN PUBLICAȚIE DOSAR EXECUȚIE SELEACU VASILE