Informații generale

 

Structura potenţialului uman

 

Localitatea

1998

B

F

2002

B

F

Balinţ

610

277

333

625

285

340

Bodo

501

243

238

471

275

250

Fădimac

239

113

126

390

170

220

Târgovişte

410

194

216

266

126

240

Total

1 760

827

933

1752

796

956

Tabelul nr. 1 Populaţia stabilă a comunei Balinţ la 1.01.1998 şi conform recensământului din 2002.

Localitate

1966

1977

1992

2002

2004

Balinţ

962

806

609

625

626

Bodo

829

625

521

471

471

Fădimac

545

327

269

390

390

Târgovişte

651

500

450

266

266

Total

2 987

2 258

1 849

1 752

1 753

Tabelul nr.2 Evoluţia populaţiei pe localităţi, potrivit recensămintelor 1966, 1977, 1992,2002

 

1992

2002

Români

1260

1192

Maghiari

558

480

Germani

5

8

Rommi

25

72

Total

1848

1752

                           Tabelul nr. 3 Componenţa etnică a populaţiei

Culte 

1992

2000

Ortodoxi

1 261

1 174

Romano-catolici

95

62

Reformaţi

447

402

Greco-catolici

14

75

Penticostali

12

47

Alte religii

18

33

Atei

1

2

Fără religie

1

1

Tabel nr.4 Apartenenţa  populaţiei pe culte